Title Image

Ik wil rekenen

Ik wil rekenen

Ik wil rekenen is het nieuwe materiaal van AVE.IK voor montessorischolen

Verkrijgbaar vanaf december 2019

 

Kijkdagen:

11 december 2019    Montessorischool Borger      14.00 – 17.00 uur
                                  Molenstraat 3b

13 december 2019    Roncalli                                  14.00 – 17.00 uur
                                  Boomsestraat 4 te Balgoij

5 februari 2020          Montessorischool De Linde    14.00 – 17.00 uur
                                  Lindenlaan 334 te Amstelveen

7 februari 2020         Montessorischool de Mare       13.00 – 16.00 uur
                                 Grift 50 te Rotterdam

Meld je je even aan via info@ikwilrekenen.nl

 


Prijslijst


Een eigentijds materiaal, dat is Ik wil rekenen. Volop aandacht voor begrijpen, rekentaal, automatiseren en memoriseren zodat kinderen hun wiskundige geletterdheid kunnen ontwikkelen.

Ik wil rekenen:
* Omvat de lijn van het kind èn de lijn van de leerkracht
* Is een zelfstandige rekenlijn waarbij gebruik gemaakt van montessorimateriaal
* Combineert de montessoriaanse aanpak met hedendaagse inzichten
* Werkt vanuit de bakens, TULE kinddoelen, de referentieniveaus en de kerndoelen
* Maakt gebruik van de cruciale leermomenten
* Is eenduidig en snel in te zetten in de groep
* Besteedt veel aandacht aan rekentaal
* Besteedt volop aandacht aan automatiseren en memoriseren
* Besteedt volop aandacht aan redactiesommen
* Start met het werken vanuit een doel

De basis bestaat uit kinddoelen. De bronnen van de doelen zijn de Tule kerndoelen en leerlijnen en de montessorilijnen. Zo hebben we een verdeling in het jaar gemaakt, met 10 perioden in een bouw. Kinderen werken aan ongeveer 3 doelen tegelijk per periode. Als alle doelen van een periode zijn afgerond, start de volgende periode. Soms kiest het kind een doel, soms kiest de leerkracht. Het bewijswerkje en het reflectieve gesprek vormen de afronding van een doel.

De lijn van het kind

  • Kinderen kunnen er zelfstandig mee aan de slag
  • Er is volop ruimte voor de eigenheid van het kind
  • Er is vrijheid in keuze
  • Kinderen kunnen langere tijd aan een doel werken
  • Inspirerend materiaal op de website

Ik wil rekenen is materiaal voor het kind. Er is volop oefenmateriaal bij allerlei rekeninhouden, passend bij het eigen niveau van ieder kind. Geheel zelfstandig kan een kind aan het werk, alleen of samen. Natuurlijk heeft een kind aanbiedingen nodig bij nieuwe inhouden. Die aanbiedingen gaan over de essentie. Een kind maakt eigen keuzes met welke oefening het aan de slag gaat.

De lijn van de leerkracht

  • Het materiaal is in perioden opgedeeld
  • Leerkrachten krijgen ideeën aangereikt om aanbiedingen te verzorgen en criteria om 4e trapsgesprekken te voeren
  • Het materiaal bevat strategiekaarten, bijvoorbeeld rijgen, vriendjes van 10, etc. Deze kunnen ingezet worden bij de lijn van de leerkracht, als groepsles of als achtergrondinformatie voor het kind
  • Het materiaal bevat inspiratiekaarten: mooie ideeën voor de leerkracht, bijvoorbeeld het deelonderzoek, doordenksommen etc.
  • Leerkrachten kunnen gebruik maken van inspirerend materiaal op de website

Elke week staat een rekenbegrip of strategie centraal. De leerkracht geeft een groepslesje aan de gehele groep of aan een deel van de groep omdat interactie een belangrijk onderdeel van leren is. Deze lessen zijn gekoppeld aan de kinddoelen en bieden volop mogelijkheden tot variatie.
Er zijn leerkrachtkaarten voor de onder-, de midden- en de bovenbouw.

De drone

De drone vertelt je in welke periode je aan het werk bent en met welke rekeninhoud. Hoe zie je dat? De kleur geeft de periode aan, lichtblauw is bijvoorbeeld de vierde periode in de middenbouw. De vorm van de drone geeft de rekeninhoud aan, de blije drone staat voor getalbegrip. Zo weet je altijd waarmee je aan het werkt bent.

De rekenprenten

Inhoud

Ik wil rekenen bestaat uit twee kasten: de rekenkast en het rekenkabinet.

De rekenkast

Hierin zitten alle werkjes die horen bij de doelen. Elk doel staat samen met de drone op een kunststof envelop. In deze envelop zitten kaarten met oefeningen, soms heel gesloten soms veel opener. In de rekenkast zitten ook volop kaarten met sommen zodat het automatiseren en memoriseren gestimuleerd wordt.
Bij elke periode horen ook kaarten met uitdagingen. Op deze kaarten worden doelen gecombineerd en doen we een beroep op analyseren, evalueren en creëren (de taxonomie van Bloom)

Het rekenkabinet

In het rekenkabinet zitten veel doosjes. Bijvoorbeeld: fiches met getallen, flitskaartjes, klokstempels, reflectievragen, dobbelstenen, breuken, procenten en decimale getallen, geometrische afbeeldingen en fiches met rekenwoorden. Op de strategiekaarten staan de belangrijke rekenstrategieën verwoord en verbeeld.
In het rekenkabinet zitten ook de rekenprenten. De rekenprenten gebruik je bij de afronding van een periode, alle doelen van die periode staan erop. Zo voer je een reflectief gesprek met de kinderen.

Overzicht

Een van de taken van de leerkracht is het hebben van overzicht. Overzicht over wat kinderen kunnen, wat kinderen weten, wat kinderen doen. Overzicht krijg je door een goede balans tussen afstand en nabijheid. Hoe doe je dat bij Ik wil rekenen?
Nabijheid: je loopt je ronde, je zit letterlijk dichtbij het kind. Je signaleert, je observeert, je vraagt en je luistert. Door goede open vragen te stellen, ontdek je wat er gebeurt in het hoofd van het kind. Als je dit regelmatig doet bij elk kind, krijg je vanzelf zicht op de ontwikkeling van dit kind. Door je ontdekkingen te noteren in een registratiesysteem krijg je overzicht.
Afstand: je blikt terug na een werkdag, blikt terug op groepslessen en individuele aanbiedingen, blikt terug op je ontdekkingen, door uit te zoomen, door terug te lezen in geregistreerde ontdekkingen. Zo krijg je overzicht. niet alleen op de ontwikkeling van elk kind afzonderlijk, ook van jouw hele groep. Je krijgt zo ook zicht op je eigen handelen.
Waar registreer je? Dat kan in het gebruikte registratiesysteem van je eigen school. Dat kan in Erik, de observatieapp. Dat kan ook in ParnasSys waar alle doelen en werkjes door de Delftse montessorischool ingevoerd worden.
En het kind? Sommige kinderen hebben ook behoefte aan ook overzicht. Dat kan heel eenvoudig door de doelen van de periode waarin gewerkt wordt op papier in een mapje te stoppen. Achter elk doel kan dan -in de kleur van de week, maand- een hokje gekleurd worden. Ik heb aan dit doel gewerkt, betekent dit. Oudere kinderen kunnen noteren, hoe ze aan het doel gewerkt hebben. Dat geeft overzicht.

Enkele voorbeelden

Nieuwsgierig geworden? Volg ons op Facebook. Of schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Stuur een berichtje aan info@ikwilrekenen.nl