Ik wil rekenen

Ik wil rekenen is het nieuwe materiaal van AVE.IK voor montessorischolen

Verkrijgbaar vanaf juli 2019

 

Ik wil rekenen:

 • Omvat de lijn van het kind èn de lijn van de leerkracht
 • Is een zelfstandige rekenlijn waarbij gebruik gemaakt van montessorimateriaal
 • Combineert de montessoriaanse aanpak met hedendaagse inzichten
 • Werkt vanuit de bakens, TULE tussendoelen, de referentieniveaus en de kerndoelen
 • Maakt gebruik van de cruciale leermomenten
 • Is eenduidig en snel in te zetten in de groep
 • Besteedt veel aandacht aan rekentaal
 • Besteedt volop aandacht aan automatiseren en memoriseren
 • Besteedt volop aandacht aan redactiesommen
 • Start met het werken vanuit een doel
 

 

 

 

De lijn van het kind:

 • Kinderen kunnen er zelfstandig mee aan de slag
 • Er is volop ruimte voor de eigenheid van het kind
 • Er is vrijheid in keuze, we ontwikkelen geen lineaire lijn
 • Kinderen kunnen langere tijd met een doel werken
 • Kinderen kunnen gebruik maken van inspirerend materiaal op de website
 

 

 

De lijn van de leerkracht:

 • Het materiaal is in periodes opgedeeld
 • Leerkrachten krijgen ideeën aangereikt om aanbiedingen te verzorgen en criteria om 4e trapsgesprekken te voeren
 • Het materiaal bevat strategiekaarten, bijvoorbeeld rijgen, vriendjes van 10, etc. Deze kunnen ingezet worden bij de lijn van de leerkracht, als groepsles of als achtergrondinformatie voor het kind
 • Het materiaal bevat inspiratiekaarten: mooie ideeën voor de leerkracht, bijvoorbeeld het deelonderzoek, doordenksommen etc.
 • Leerkrachten kunnen gebruik maken van inspirerend materiaal op de website
 

 

Nieuwsgierig geworden? Volg ons op Facebook. En bezoek af en toe deze site.