Sprekend materiaal

Ik wil rekenen is het nieuwe materiaal van AVE.IK voor montessorischolen. Een eigentijds materiaal, dat is Ik wil rekenen. Volop aandacht voor begrijpen, rekentaal, automatiseren en memoriseren zodat kinderen hun wiskundige geletterdheid kunnen ontwikkelen.

Ik wil rekenen:
* Omvat de lijn van het kind èn de lijn van de leerkracht
* Is een zelfstandige rekenlijn waarbij gebruik gemaakt wordt van montessorimateriaal
* Combineert de montessoriaanse aanpak met hedendaagse inzichten
* Werkt vanuit de leerlijnen, TULE kinddoelen, de referentieniveaus en de kerndoelen
* Richt de aandacht op de cruciale rekenmomenten
* Is eenduidig en snel in te zetten in de groep
* Besteedt volop aandacht aan rekentaal
* Besteedt volop aandacht aan automatiseren en memoriseren
* Besteedt volop aandacht aan redactiesommen
* Start met het werken vanuit een doel

De onderbouw

De kinderen uit de onderbouw kunnen werken met alle materialen uit het rekenkabinet. Er is volop te tellen, te meten, te rekenen, te ordenen, te vouwen, te ontdekken, te zien en op volgorde te leggen. De rekenwereld opgeborgen in 40 laatjes.
De leerkracht ontvangt een inspiratieboekje met lessuggesties voor de domeinen tellen en getalbegrip, verhoudingen, verbanden en meten & maatbesef.

De midden- en de bovenbouw

Ik wil rekenen bestaat uit twee kasten: de periodenkast en het rekenkabinet.

 

De periodenkast
Hierin zitten alle werkjes die horen bij de doelen. Elk doel staat samen met de drone op een kunststof envelop. Aan de vorm van de drone herken je de leerinhoud. Zo hebben alle doelen die gaan over meten dezelfde vorm, de leerlijn is zichtbaar. In deze envelop zitten kaarten met oefeningen, soms heel gesloten soms veel opener. Bij elke periode horen ook kaarten met uitdagingen. Op deze kaarten worden doelen gecombineerd en doen we een beroep op analyseren, evalueren en creëren (de taxonomie van Bloom).
In de rekenkast zitten ook volop kaarten met sommen zodat het automatiseren en memoriseren gestimuleerd wordt.

 

Het rekenkabinet
In het rekenkabinet zitten veel doosjes. Bijvoorbeeld: fiches met getallen, flitskaartjes, klokstempels, reflectievragen, dobbelstenen, breuken, procenten en decimale getallen, geometrische afbeeldingen en fiches met rekenwoorden. Op de strategiekaarten staan de belangrijke rekenstrategieën verwoord en verbeeld. In het rekenkabinet zitten ook de rekenprenten. De rekenprenten gebruik je bij de afronding van een periode, alle doelen van die periode staan erop. Je gebruikt ze bij het reflectief gesprek.

Rekenkabinet 1

Ik wil rekenen

Periodenkast

Rekenprenten

Strategiekaarten

Doelen

Sommen

Leerkrachtboekjes

Rekenkabinet 2

KINDDOELEN

De basis bestaat uit kinddoelen. De bronnen van de doelen zijn de Tule kerndoelen en leerlijnen en de montessorilijnen. Zo hebben we een verdeling in het jaar gemaakt, met tien perioden in een bouw. Kinderen werken aan ongeveer drie doelen tegelijk per periode. Als alle doelen van een periode zijn afgerond, start de volgende periode. Soms kiest het kind een doel, soms kiest de leerkracht. Het bewijswerkje en het reflectieve gesprek vormen de afronding van een doel.

De lijn van het kind

* Kinderen kunnen zelfstandig aan de slag met beide kasten
* Er is volop ruimte voor de eigenheid van het kind
* Er is vrijheid in keuze
* Kinderen kunnen langere tijd aan een doel werken
* Inspirerend materiaal op de website

 

Ik wil rekenen is materiaal voor het kind. Er is volop oefenmateriaal bij allerlei rekeninhouden, passend bij het eigen niveau van ieder kind. Een kind kan zelfstandig aan het werk samen met een ander kind. Natuurlijk heeft een kind aanbiedingen nodig bij nieuwe inhouden. Die aanbiedingen gaan over de essentie. Een kind maakt eigen keuzes met welke oefening het aan de slag gaat.

De drone

De drone vertelt je in welke periode je aan het werk bent en met welke rekeninhoud. Hoe zie je dat? De kleur geeft de periode aan, lichtblauw is bijvoorbeeld de vierde periode in de middenbouw. De vorm van de drone geeft de rekeninhoud aan, de blije drone staat voor getalbegrip. Zo weet je altijd waarmee je aan het werkt bent.

De lijn van de leerkracht

* De leerkrachtkaarten zijn geordend in boekjes per periode
* Bij elk doel vind je een inspiratiekaart: leerkrachten krijgen ideeën aangereikt om aanbiedingen te verzorgen en criteria om 4e trapsgesprekken te voeren
* Je ontdekt mooie ideeën, bijvoorbeeld het deelonderzoek, doordenksommen, buitenactiviteiten etc.
* Het materiaal bevat strategiekaarten, bijvoorbeeld rijgen, de verwisseleigenschap, etc. De strategiekaarten kunnen ingezet worden bij de lijn van de leerkracht, als groepsles of als achtergrondinformatie voor het kind
* Leerkrachten kunnen gebruik maken van inspirerend materiaal op de website

 

Elke week staat een rekeninhoud of strategie centraal. De leerkracht geeft een groepslesje aan de gehele groep of aan een deel van de groep omdat interactie een belangrijk onderdeel van leren is. Deze lessen zijn gekoppeld aan de kinddoelen en bieden volop mogelijkheden tot variatie.
Er zijn leerkrachtkaarten voor de onder-, de midden- en de bovenbouw.

De rekenprenten

De rekenprenten gebruik je bij de afronding van een periode, alle doelen van die periode staan erop. Zo voer je een reflectief gesprek met de kinderen.

Ieder kind èn iedere leerkracht wil rekenen

OVERZICHT

Een van de taken van de leerkracht is het hebben van overzicht. Overzicht over wat kinderen kunnen, wat kinderen weten, wat kinderen doen. Overzicht krijg je door een goede balans tussen afstand en nabijheid. Hoe doe je dat bij Ik wil rekenen?

 

Nabijheid
Je loopt je ronde, je zit letterlijk dichtbij het kind. Je signaleert, je observeert, je vraagt en je luistert. Door goede open vragen te stellen, ontdek je wat er gebeurt in het hoofd van het kind. Als je dit regelmatig doet bij elk kind, krijg je vanzelf zicht op de ontwikkeling van ieder kind. Door je ontdekkingen te noteren in een registratiesysteem krijg je overzicht.

 

Afstand
Je blikt terug na een werkdag. Je blikt terug op groepslessen en individuele aanbiedingen. Je blikt terug op je ontdekkingen, door uit te zoomen, door terug te lezen in geregistreerde ontdekkingen. Zo krijg je overzicht. Niet alleen op de ontwikkeling van elk kind afzonderlijk, ook van jouw hele groep. Je krijgt nu zicht op je eigen handelen.

 

Waar registreer je?
Dat kan in het gebruikte registratiesysteem van je eigen school. Dat kan in Erik, de observatieapp. Dat kan ook in ParnasSys waar alle doelen en werkjes door de Delftse montessorischool ingevoerd zijn. Of je gebruikt de rekenprenten, waar immers alle doelen op staan.

 

En het kind?
Sommige kinderen hebben ook behoefte aan ook overzicht. Dat kan heel eenvoudig door de doelen van de periode waarin gewerkt wordt op papier in een mapje te stoppen. Achter elk doel kan dan -in de kleur van de week, maand- een hokje gekleurd worden. Ik heb aan dit doel gewerkt, betekent dit. Oudere kinderen kunnen noteren, hoe ze aan het doel gewerkt hebben.

 

Dat geeft overzicht.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

Volg ons op Facebook. Of schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Stuur een berichtje aan info@ikwilrekenen.nl